coming NEW


H O M EPart 2
Buy this book
directly from
the author!
click on the pictureReplace your damaged dataplate with an exact copy!

click on pictures


I also can repair your broken corners on zinc dataplates:INTRODUKTJON


Etter å ha brukt masse tid og penger på restaureringen av min jeep, var jeg litt misfornøyd med kvaliteten på de reproduserte data platene som var tilgjengelig på markedet. Derfor forsket jeg litt på egen hånd og bestemte meg for å lage mine egne data plater. Jo mer jeg oppdaget av forskjellige design, fonter og plate materiale brukt under WWII, jo mer fascinert ble jeg av temaet. Jeg fikk også inntrykk av at det var en generell frustrasjon blant  samlere over at det ikke var mulig å få tak på dataplater som matchet standarden på deres restaurerte jeeper.

Nå har jeg studert og reprodusert mange forskjellige data plater. Disse er absolutt 100 % riktige for Willys MB og Ford GPW. Jeg har brukt det korrekte materialet, i rett tykkelse og med de samme skrift typene som de orginale. 

Fontene er ikke "ferdig" fonter som du finner på computeren, men hvert tall og hver bokstav er tegnet av og kopiert fra orginale plater. Dette er absolutt det beste du kan få, og din restaurering fortjener den lille ekstra detaljen som disse plate vil bringe.

With thanks to Frank the Viking for the translation :-) If you have an picture of an original dataplate; Willys MA, Ford GP, Bantam BRC, Willys MB, Ford GPW, Trailers or Early Willys CJ2-A, please send it to me and you will receive a free set of miniplates from me!

Quote:
"An old jeep guru once advised me that the two places you'll get the greatest amount of looking at are the Data Plates and the gauges. Even if they can't see under your hood, they will eyeball your plates and the gauges you have.....and if they are correct, you are lookin' good......"

"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of the lowest price has faded"


click on picture for bigger image

Everything You Always Wanted To Know About The WWII Military Jeep And More ...

JEEP® and WILLYS™ are registered trademarks or trademarks of Daimler Chrysler or their respective owners
© Copyright  www.dataplates4u.com